Son Haberler
Anasayfa / Blog / Sıradışı Konular

Sıradışı Konular

Renzulli (1978) ileri sürdüğü zekâ tanımıyla zekanın sadece genel zeka ya da özel yetenek olarak adlandırılamayacağını vurgulayarak yaratıcılığı ve motivasyonu da zekanın bileşenlerine dahil etmiştir. Bu sayede zeka, matematiksel-mantıksal düşünme, sözel yetenek ve akademik başarının sınırlarını aşan bir kimliğe sahip olmuştur.

Yaratıcılık, üstün zeka ve yeteneğin en temel göstergelerinden birisidir. Yaratıcılık var olan bilginin özgün kullanımlarına veya yeni bilgi üretmeye imkan verdiği için insanlığın gelişmesi adına çok temel bir zeka bileşeni olarak anıldığı gibi; bireylerin kendilerini oldukları gibi ifade etmelerini sağladığı için de zekanın en öznel dışa vurumlarından birisi olarak algılanmaktadır. Bu açılardan üstün zekalıların eğitiminde yaratıcı düşünmeye verilen önem büyük olmalıdır.

Motivasyon da üstün potansiyelin ortaya konmasında çok önemli rol oynamaktadır. Sebatkar, azimli ve kararlı olma, çok çalışabilme; kendini belli bir işe adayabilme; bir işin üstesinden gelebileceğine inanma, kendine güvenme, başarma dürtüsüne sahip olma gibi açılımlara sahip olan motivasyonun uygun eğitimlerle geliştirilmesi üstünlere özel bir okulun kesin hedefleri arasında yer almalıdır.

Bu bağlamda Sıradışı Konular isimli ders sürecinde öğrencilere,

Sıra dışı konuları sevdirmek ve bu konulara merak oluşturmak,

Öğrencilerin sıra dışı konulara yönelik farkındalıklarını ve tutumlarını artırmak,

Öğrencilerin tüm gelişim alanlarına katkıda bulunmak ve bu gelişim alanlarını ilerlemeye yönlendirmek amaçlanmaktadır.

Her çocuğun kendine özgü ihtiyaçları vardır. Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların gereksinimleri akranlarından farklılaşmaktadır. Bu gereksinimler onlar için çok büyük bir öneme sahiptir. Üstünlerin bilişsel ve duyuşsal ihtiyaçlarını karşılamak ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için imkanlar sunmak adına bahsi çocuklarımızda geliştirmeyi düşündüğümüz yetenekler ise şunlardır;

  • Problem Çözme
  • Duyarlılık
  • Sağlıklı İletişim Kurabilme
  • Liderlik Becerilerini Geliştirme
  • Bağımsız Çalışma
  • İşbirliği Yapma
  • Sorumluluk Alma,

Hakkında ustun