Son Haberler
Anasayfa / Blog / Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimi (bazı prensipler)

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimi (bazı prensipler)

Farklı özellikler gösteren üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere uygulanacak öğretim programının da eğitim gereksinmelerini karşılayacak şekilde farklılaştırılması gerekir. Bu bağlamda dikkate alınması gereken bazı prensipler aşağıdaki gibidir:

İçerik bir birinden bağımsız üniteler yerine, geniş kapsamlı tartışma konuları, temalar veya sorunlara dayandırılmalıdır.

Çeşitli disiplinler çalışma alanıyla bütünleşmeli, yani işlenen konu tarih, coğrafya, türkçe, matematik, müzik, resim vb. gibi çeşitli disiplinler açısından ele alınmalıdır.

Çalışma alanı içinde kapsamlı ve birbiriyle ilişkili deneyimler sunulmalıdır. dersler birbirinden bağımsız materyal parçalarının ve deneyimlerin işlenmesinden fazlası olmalıdır.

Öğrencinin ilgi alanı dikkate alınmalı, öğrenci tarafından seçilmiş konunun derinlemesine öğrenimine imkân sağlanmalıdır. bu amaçla, sınıfın dışındaki kaynaklardan yararlanmalıdır.

Üstün öğrencilerde sıklıkla rastlanan bağımsız çalışma eğiliminin sağlıklı bir şekilde işlerlik göstermesi için bağımsız çalışma becerileri geliştirilmelidir.

Bilgi yükü yerine, bilgi kazanma süreçlerine önem verilmelidir. araştırıcılık, keşif, inceleme ile karmaşık ve soyut düşünme üzerinde durulmalı, analiz, sentez, değerlendirme yapma gibi yüksek düzeyli düşünme becerilerinin geliştirilmesine çalışılmalıdır. yaratıcılığın geliştirilmesine de ayrıca önem verilmelidir. öğrencileri sorunlara yeni çözümler geliştiren üretken bireyler haline getirmek üstünlerin eğitim ve öğretiminde başlıca amaçlardan biri olmalıdır.

Açık uçlu görevlerde yoğunlaşmalıdır.

Öğrencilerde araştırma beceri ve yöntemleri geliştirilmelidir.

Öğrencinin kendi hakkında bilgi sahibi olması, yani yeteneklerini fark edip kullanması, kendi kendini yönlendirmesi, kendi ile diğerleri arasındaki benzerlik ve ayrılıkları hoşgörüyle değerlendirmesi konularında gelişmesi teşvik edilmelidir.

 

Görüldüğü gibi, öğrenciden üstünlüğünü saklamak yerine, iç disiplin kazanmasına destek olmak açısından kendini artı ve eksi yönleriyle tanımasına yardımcı olunmalıdır. Bu noktada, yüksek zekâ bölümüne sahip olmanın kendisine bir imtiyaz sağlamadığı, bunu her hangi bir özelliği gibi ele alması gerektiği ve ayni derecede öneme sahip daha birçok özelliğin olduğu konularında da bilinçlenmesi sağlanmalıdır (kaplan, 1986).

Üstün zekâlıların eğitimi projemizde de imkânlar oranında bu prensiplere uyulmaktadır. Projemizde uygulanan modelle ilgili haber üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar dünya konseyinin (world council for gifted and talented children – www.worldgifted.ca) haber bülteninde yayınlanmıştır.

 

 

 

 

Hakkında ustun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*