Son Haberler
Anasayfa / Makaleler

Makaleler

Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri

ÜSTÜN YETENEK NEDİR Literatürde “gifted” ve “talented” terimlerinin “üstün yetenekli” bireyleri belirtmede kullanıldığı görülmektedir. Üstün yetenekli terimi içinde yer kavramlara anlam bilim çerçevesinde bakıldığında; yetenek (ability), somut eylem gücü; yetiklik – istidat (aptitude), belirli bir eğitimle yeteneğe dönüşebilen kalıtımsal hazır oluş; marifet (talent) ise özel yeteneğin sivrilmesi anlamını taşımaktadır.(Burak,1995). Geleneksel olarak üstünlüğü açıklamada bireysel olarak yürütülen, bireysel zeka testleri ile ... Devamını Oku »

Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Arkadaşlığını Etkileyen Faktörler

Cornell vd’nin (1990) aktardığına göre üstün zekâlı ve yeteneklilerin akran iliĢkilerini etkileyen faktörler üzerinde çalışılması gerekmektedir (Janos & Robinson, 1985; Monks & Ferguson, 1983; Montemayor, 1984). Altman (1983) üstün zekâlı ve yeteneklilerde akran ilişkilerini ve arkadaş seçimini etkileyebilecek altı faktörü içeren bir model geliştirmiştir. İleri düzeyde bilişsel işlev: Genellikle ileri düzeydeki zekâ ile birlikle anılan bilişsel özellikler arasında daha fazla ... Devamını Oku »

Üstün Yetenekli Çocukların Psiko-Sosyal Özellikleri

Başkaları ile anlaşmayı ve geçinmeyi becerirler. Başkaları ile yakın, içten dostluk kurabilirler. Kurdukları dostlukları uzun zaman devam ettirirler. Dostlukları günlük oyun ilgilerinin ve yararların ötesine uzanır. Mensup olduğu gruplarda hakem ve politika yapıcı olarak tanınırlar. Diğer bir deyimle gruplarındaki uzlaşmazlıkların hakemliğini yaparlar ve politik olarak idare ederler. Duygusal gerilimlerini korkusuzca duruma en uygun şekilde ifade ederler. Duygusal gösterileri uygun ve ... Devamını Oku »

Çocuklar -Halil cibran

Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil, Onlar kendi yolunu izleyen Hayat’ın oğulları ve kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Bedenleri tutabilirsiniz, ruhlarını değil. Çünkü ruhlar yarındadır, Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları Kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Çünkü hayat geriye dönmez, dünle ... Devamını Oku »

WISC- IV Zekâ Testi

Bu test Cattel- Horn- Carrol (C-H-C) kuramına dayandırılarak geliştirilmiştir ve 2013 yılında Türk Psikologlar Derneği liderliğinde Türkçeye uyarlanmış, norm, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. C-H-C kuramına göre, zekâ akıcı ya da doğuştan getirilen beceriler ile kristalize (öğrenmeden ve deneyimlerden etkilenen) becerilerden oluşmaktadır. Ayrıca kuram, insanın bilişsel becerilerini üç hiyerarşik katmanla açıklamaktadır: 1) dar beceriler,2) geniş beceriler ve 3) genel zekâ ... Devamını Oku »

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklarda Mükemmeliyetçiliğin Değerlendirilmesi

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 11-1, Sayı: 21, 2014-1, s.31-45 Marilena Z. LEANA-TAŞCILAR*, Melodi ÖZYAPRAK** Şule GÜÇYETER***, Esra KANLI****, Sezen CAMCI-ERDOĞAN***** ÖZ Bu araştırmanın amacı üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin mükemmeliyetçilik düzeylerinin incelenmesidir. Bu çalışmaya 10-13 yaş aralığında bulunan üstün ze- kalı ve yetenekli öğrenciler katılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında demografik özellikler ile çocukların kendilerini, anne-babalarını ve öğretmenlerini ne ... Devamını Oku »

Üstün Zekâlı Çocukların Tanımı

Üstün Zekâlı Çocukların Tanımı Üstün zekâlı ve üstün özel yetenekli çocukların eğitimi konusuna girmeden önce bu çocukların kimler olduğunu ve özelliklerini ana hatları ile açıklamak gerekmektedir.“Üstün zekâlı ve üstün özel yetenekli çocukları nasıl tanımlayabiliriz?” sorusu karşımıza çıkmaktadır. Zekâ testleriyle ölçülen anlıksal yetenekler, üstün zekâlı çocukların tanımlanmasında kullanılan en yaygın yöntemlerin başında gelmektedir. Örneğin; St-Binet testine göre 140 zekâ bölümü ve ... Devamını Oku »

Onlara Değer Verin

Üstün potansiyelli çocuklarımız farklı. Eğer iki kere farklılarsa muhtemelen yanlış da anlaşılıyorlar. Onlara değer verdiğinizi bildiklerinden emin olun. Onlarla gurur duyduğunuzu söyleyin. Başarılarını paylaşın. Diğerlerini ne düşündüğünü unutun – çocuklarınızın onları liderleri olmanıza ihtiyaçları var. Özel olduklarını duymaya ve sahip oldukları yetenek ve becerilerin bir şeyler ifade etmelerine ihtiyaçları var. Çocukların video oyunları sevmelerinin bir sebebi de yaptıklarıyla alakalı anında ... Devamını Oku »

Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Bireyler İçin Farklılaştırılmış Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanabilecek Öğretim Stratejileri

    Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Bireyler İçin Farklılaştırılmış Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanabilecek Öğretim Stratejileri Üstün zekâlı ve yetenekli bireyler eğitim hayatları boyunca; sahip oldukları bilişsel ve duyuşsal farklılıkları ve karakteristik özelliklerine yönelik ihtiyaçları destekleyen öğretim yaklaşımlarına gereksinim duyarlar. Sosyal bilgiler dersi; üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin eğitimi açısından ileri düzeyde karmaşık ve kapasitelerine uygun seçenekler geliştirebilmesi, farklılaştırılmış öğretim uygulamalarına ... Devamını Oku »

Sosyal Medya

◄ Facebook
◄ Instagram
◄ Linkedin
◄ Twitter
◄ Youtube