Son Haberler
Anasayfa / arşiv / Çocuk Terapisi için Metaforik Hikayeler (Kitap Öneri)

Çocuk Terapisi için Metaforik Hikayeler (Kitap Öneri)

Terapötik metafor ve hikayeler, hipnoterapi, oyun terapisi, öyküsel terapi ve dışavurumcu terapi gibi yöntemlerle uzun zamandır kullanılmaktadır. Metaforik müdahaleler, danışanın savunmacılığını azaltır. Danışana, hikayedeki bir ya da daha fazla karakterle kendini özdeşleştirip, tedavi sürecine atlarken, içebakış ve değişime yol açacak “aha” anları sağlar.

Çocuk Terapisi için Metaforik Hikayeler: Sihir ve Mucizeler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, özel eğitim ya da okul terapistleri, danışmanlar ve dışavurumcu terapistler gibi uygulamacılara hitap eden bir kitaptır. Kitap, çocuk ve ergen tedavisindeki konuları merkez alan metaforik hikayeleri ve müdahaleleri kullanmaktadır. Her bir hikâye, belirli bir konu ya da tema üzerine eğilmekte, hikayelerin nasıl kullanılacağı ile ilgili örnekler sunmakta ve seanslar arasında ödev olarak verilebilecek “ev ödevi” sorularını içermektedir. Bu hikayeler, tedavi sürecinde referans olarak kullanılabilecek ana metafor olup, çocuklar, bunları zevkli ve akılda kalıcı bulacaktır.

Son yıllarda, metafor ve terapötik hikayeler üzerine yayınlanmış birçok kitap bulunmaktadır. Bu kitap, diğerlerinden karakter açısından zengin olması daha evrensel temalar kullanılmasından ötürü ayrılmaktadır. Kitap, iki kısma ayrılmaktadır: Kısım 1, benlik saygısı, tepki düzenleme, savunma azaltma vb. gibi genel tedavi konularına odaklanmaktadır. Kısım II, panik bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluk, boşanmaya uyum sağlama, karanlık korkusu ve yeme bozuklukları gibi DSM-IV’deki özel tanıları hedeflemektedir. Hikayelerin derinlik ve çok yönlülüğü, uygulamacının onu tekrar tekrar kullanmasına imkân sağlamaktadır.

Yazarlar: Dr. Pat Pernicano, PsyD

Yayınevi:   Yenikapı- Psikoloji ve Terapi Yayınları

Hakkında ustun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*