Hakkımızda

Üstün Zekalılar Eğitim Merkezi

Üstün Zekalılar Eğitim Merkezi ÜST-ZEM, üstün zekalı ve yüksek potansiyelli çocuklara ihtiyaç duydukları ve kendilerini geliştirebilecekleri özel eğitimi sunmak amacıyla, uluslararası standartlarda bir eğitim programı vermeyi amaçlar.

Uluslararası kabul görmüş testler yardımıyla, üstün yetenekli oldukları tespit edilen çocuklara, 2 yaşından itibaren, zenginleştirilmiş özel programlar ile hem örgün eğitim verilir hem de hafta sonu ve yaz okulları aracılığı ile aldıkları eğitime destek sağlanır.

2008 yılında akademisyen ve aynı zamanda kendisi de üstün zekalı bir çocuk annesi olan Mehpare Kınık Ustomar tarafından kurulmuştur. ÜST-ZEM, uluslararası geçerliliği olan testler yardımıyla üstün zekalı oldukları belirlenen çocuklar için farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş özel programlar sunmaktadır. Üstün zekalı çocukların potansiyellerini geliştirmeye yardımcı olacak hafta sonu programları ve yaz okullarının yanı sıra ÜST-ZEM’e bağlı olan kardeş okul Mozaik Eğitim Kurumları’nda  okul öncesi ve ilköğretim seviyesinde örgün eğitimler verilmektedir. Bugüne kadar ÜST-ZEM tarafından binlerce çocuğa tarama testleri yapılmış, bu testler neticesinde üstün zekalı oldukları belirlenen 10.000’e yakın öğrenciye özel eğitim verilmiştir.

Bugün gelinen noktada, Mozaik Eğitim Kurumları, Bilgi Eğitim Kültür Vakfı ve Georgia Üniversitesi Torrance Yaratıcılık Merkezi ile gerçekleştirilen işbirlikleri sayesinde ülkemizin üstün potansiyelli çocuklarına en geniş kapsamlı eğitim olanaklarını veren kurum haline gelmiştir.

ÜST-ZEM’in temel amaçlarından biri de  velileri konuyla ilgili bilinçlendirmek üzere konferans ve eğitimler düzenlemek, eğitmenlerin en çağdaş yöntemlerle kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve bu alandaki yetkinliklerini artırmak, yapılan akademik çalışmalar ile bu alanda uluslararası bir düzeye ulaşmak ve tüm bunların doğrultusunda ülkemizdeki üstün yetenekli çocukların keşfedilerek onların lider, çevre ve insanlığa duyarlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.