Son Haberler

Üstün Yetenekliler Danışmanlık Modelleri (Kitap Öneri)

Üstün Yetenekliler Danışmanlık Modelleri Kitap Açıklaması Üstün Yetenekliler Danışmanlık Modelleri, üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin danışmanlığı ile ilgilenen uygulayıcılar ve eğitimciler için eşsiz bir kaynaktır. Çığır açan bu kitaba katkı yapan üstün yetenekli eğitimi ve danışmanlığı disiplinlerinde uzmanlaşmış yazarlar, üstün zekâlı ve yetenekli danışanlara karşı danışmanlık yaklaşımlarını detaylı bir biçimde paylaşırlar. Bu kitap, lisans-lisansüstü eğitimine devam edenler, üstün yetenekli danışanlarla ... Devamını Oku »

Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri

ÜSTÜN YETENEK NEDİR Literatürde “gifted” ve “talented” terimlerinin “üstün yetenekli” bireyleri belirtmede kullanıldığı görülmektedir. Üstün yetenekli terimi içinde yer kavramlara anlam bilim çerçevesinde bakıldığında; yetenek (ability), somut eylem gücü; yetiklik – istidat (aptitude), belirli bir eğitimle yeteneğe dönüşebilen kalıtımsal hazır oluş; marifet (talent) ise özel yeteneğin sivrilmesi anlamını taşımaktadır.(Burak,1995). Geleneksel olarak üstünlüğü açıklamada bireysel olarak yürütülen, bireysel zeka testleri ile ... Devamını Oku »

Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Arkadaşlığını Etkileyen Faktörler

Cornell vd’nin (1990) aktardığına göre üstün zekâlı ve yeteneklilerin akran iliĢkilerini etkileyen faktörler üzerinde çalışılması gerekmektedir (Janos & Robinson, 1985; Monks & Ferguson, 1983; Montemayor, 1984). Altman (1983) üstün zekâlı ve yeteneklilerde akran ilişkilerini ve arkadaş seçimini etkileyebilecek altı faktörü içeren bir model geliştirmiştir. İleri düzeyde bilişsel işlev: Genellikle ileri düzeydeki zekâ ile birlikle anılan bilişsel özellikler arasında daha fazla ... Devamını Oku »

Üstün Yetenekli Çocukların Psiko-Sosyal Özellikleri

Başkaları ile anlaşmayı ve geçinmeyi becerirler. Başkaları ile yakın, içten dostluk kurabilirler. Kurdukları dostlukları uzun zaman devam ettirirler. Dostlukları günlük oyun ilgilerinin ve yararların ötesine uzanır. Mensup olduğu gruplarda hakem ve politika yapıcı olarak tanınırlar. Diğer bir deyimle gruplarındaki uzlaşmazlıkların hakemliğini yaparlar ve politik olarak idare ederler. Duygusal gerilimlerini korkusuzca duruma en uygun şekilde ifade ederler. Duygusal gösterileri uygun ve ... Devamını Oku »

Çocuklar -Halil cibran

Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil, Onlar kendi yolunu izleyen Hayat’ın oğulları ve kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil. Bedenleri tutabilirsiniz, ruhlarını değil. Çünkü ruhlar yarındadır, Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları Kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Çünkü hayat geriye dönmez, dünle ... Devamını Oku »

WISC- IV Zekâ Testi

Bu test Cattel- Horn- Carrol (C-H-C) kuramına dayandırılarak geliştirilmiştir ve 2013 yılında Türk Psikologlar Derneği liderliğinde Türkçeye uyarlanmış, norm, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. C-H-C kuramına göre, zekâ akıcı ya da doğuştan getirilen beceriler ile kristalize (öğrenmeden ve deneyimlerden etkilenen) becerilerden oluşmaktadır. Ayrıca kuram, insanın bilişsel becerilerini üç hiyerarşik katmanla açıklamaktadır: 1) dar beceriler,2) geniş beceriler ve 3) genel zekâ ... Devamını Oku »

Sosyal Medya

◄ Facebook
◄ Instagram
◄ Linkedin
◄ Twitter
◄ Youtube