Son Haberler
Anasayfa / Haberler / Torrance Yaratıcı Düşünme Eğitimi

Torrance Yaratıcı Düşünme Eğitimi

Ön Kayıt Formu için Tıklayın

Torrance Yaratıcı Düşünme Sertifika Eğitimi

Torrance Yaratıcı Düşünme Eğitimi Nedir?

 • Yaratıcılık; yeni, özgün ve beceriye dayalı bir ürün olarak ortaya çıkmış veya henüz ürüne dönüşmemiş, kendine özgü bir problem çözme sürecini içeren, kişinin zekâ unsurlarını da özgün ve üretime dönük kullandığı bir bilişsel yetenektir. Günümüzde işe alımda, eğitimde, sanatta Torrance ölçümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Torrance Yaratıcılık Testi ilk kez 1966 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmıştır. Bugün dünya genelinde en çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan yaratıcılık testlerinden birisidir.
 • Bugün için pek çok büyük kuruluşun personel seçiminde listenin başlarına ve milli eğitim hedeflerinin ön sıralarına yerleşmiş ve kullanılmaya başlanmış bir testtir. Birçok ülkede organizasyonlar son yıllarda en iyi eğitimi, hizmeti en üst düzeyde optimizasyonu kurma anlamına gelen “etkililik” için yaratıcılığı gerekli bir unsur olarak görmeye başlamış ve eğitmen, çocuk psikologları, pedagoglar, alan uzmanları ve alana ilgisi olanların alması gereken eğitimlerin başında gelmektedir. Eğitimi alan kişilerin farkındalıkları artacağı ve kurumların işe alım sürecinde yaratıcı düşünce becerilerini ortaya koyabilecekleri için sektörlerin hedefleri arasında olan bireyler olarak yer alacaklardır.
 • TÜZYEV olarak 2013 yılından bu yana Torrance Center and International Gifted & Talented Education Center ve Scholastic Testing Service’ın Türkiye’de Türkçe uygulamasının temsilcisi ve lisans hakkı sahibi olarak; bu ve benzeri alanlarda farkındalık yaratacak çalışmalarımız ve girişimlerimiz ile binlerce öğrenciye test uygulaması yapılmış, alana ilgi duyan ve alan uzmanlarına sertifikasyon eğitimleri verilerek Torrance Yaratıcılık Testinin yaygınlaşmasını ve bilinirliğini arttırmış bulunmaktayız.
 • Torrance Yaratıcılık Testi okul öncesinden başlayarak 90 yaşına kadar uygulanabilmektedir. 1966 yılında geliştirilen test bataryası 2 ayrı uygulama alanından oluşmakta olup “Sözel Yaratıcı Düşünme” ve “Şekilsel Yaratıcı Düşünme” başlığı altında A ve B formları olarak yer almaktadır.

Torrance Sözel Test

3 değerlendirme boyutundan oluşmakta olup bunlar sırasıyla;

*Akıcılık            *Esneklik            *Orijinalliktir

Bu eğitim ile öğrenecekleriniz;

1. Akıcılık Ölçeğinin Puanlaması:

 1. Her etkinlik için uygun cevapları ayırt edebilmek
 2. Karmaşık bir cümlede tek bir fikir mi zenginleştirilmiş yoksa birden fazla fikir mi var

 

2. Esneklik Ölçeğinin Puanlaması:

 1. Her etkinlik için ayrı kategori listelerine aşina olmak
 2. Cevapların kategorisini belirleyebilmek
 3. Aynı kategori bir kereden fazla kullanıldığında ne yapılacağını bilmek
 4. Cevabın kategorisini listede bulamayınca ne yapılacağını bilmek
 5. Son etkinlik 7’nin esneklik puanlamasının diğer etkinliklerden farkını bilmek
 6. Son etkinlikteki kategori değiştirmeyi puanlayabilmek

 

3. Orijinallik Ölçeğinin Puanlaması:

 1. Sıfır orijinallik listelerini her etkinlik için ayrı ayrı tanımak
 2. Cevaplar orijinal mi değil mi karar vermek
 3. Listelerde yer almayan eşanlamlı cevapları değerlendirebilmek

 

4. Puanlama cetvelinin kullanımı ve standart puanların saptanması

Normlara göre her etkinlik için esneklik kategorileriyle sınıflandırılmış sıfır orijinallik listeleri düzenlenmiştir. A Formu ve B Formu’ndan oluşmaktadır. Uzman puanlayıcılar HER etkinlik için bunları bilirler;

 1. Akıcılık kriterleri
 2. Esneklik kategorileri
 3. Her esneklik kategorisindeki sıfır orijinallik cevaplar

 

Toplam eğitim süresi  1 buçuk gün teorik, 1 gün uygulama ve toparlama eğitimi şeklinde olacaktır. Katılımcılara yaratıcı düşünme tarzının ne şekilde ve nasıl ölçümleneceği öğretilecektir.

Torrance Şekilsel Test

5 değerlendirme boyutu bulunmakta olup bunlar sırasıyla;

*Akıcılık          *Özgünlük          *Başlıkların soyutluğu          *Detaylandırma          *Erken kapamaya dirençtir.

Ölçüt dayanıklı 13 yaratıcı güç kontrol listesinde;

-Duygusal dışavurum                                       -İçsel görselleştirme

-Hikâyeyi ifade edebilme                                  -Sınırları uzatma veya geçme

-Hareket ya da faaliyet                                      -Mizah

-Başlıkların ifade gücü                                       -Hayal gücü zenginliği

-Tamamlanmamış şekillerin sentezi                  -Hayal gücü renkliliği

-Çizgi ve dairelerin sentezi                                 -Olağan dışı görselleştirme

-Fantezi çalışmalarına yer verilmektedir.

 

Toplam eğitim süresi 2 buçuk gün teorik, 1 gün uygulama ve toparlama eğitimi şeklinde olacaktır. Katılımcılara değerlendirme boyutlarının puanlanması, çizgilerde ve resimsel kompozisyonlarda yaratıcı düşünmenin nasıl ölçümleneceği öğretilecektir.

Sonuçları ile duygusal gelişim, bilişsel potansiyel ve okul başarısı gibi konularda anlamlı ipuçları sunan Torrance Yaratıcılık Testi; çocuklarda girişimcilik, özgüven, okul başarısını etkileyen alanlar değerlendirilerek doğru okul tercihi, problem çözme yeteneği ve yaratıcı düşünme becerilerinin düzeyi ve nasıl arttırılabileceği konusunda net fikirler vermektedir. İhtiyaç duyulan aktivite, kurslar ve hatta erken yaşta mesleki yatkınlığa yönelik sağlıklı yönlendirmeler yapılmaktadır.

Torrance Sertifika Süreci

Eğitim sonunda %91 doğruluk ile puanlayabilen katılımcılara TÜZYEV ve Torrance Yaratıcılık Merkezi’nden uluslararası geçerli sertifika verilecek olup test uygulama yetkisine sahip olacaklardır. Ayrıca akademik çalışmalar ve araştırma tezlerinde kullanabileceklerdir.

 1. Test değerlendirme ve puanlama eğitimi verilecek.
 2. Eğitim sonrası sertifikasyon değerlendirme sınavları uygulanacak.
 3. Uluslararası standardize edilmiş değerlendirme testleri uygulanacak ve hazır testler sunulacak. %91’e ulaşamayan katılımcılar için yeni test kiti gönderilecek ve 5 sefer güvenilirlik sınırını aşamayan kişi tekrar eğitime alınacaktır.

Türkiye Üstün Zekalılar Yüksel Eğitim ve Gelişim Vakfı olarak, bu ve benzeri alanlarda farkındalık yaratacak çalışmalarımız ve girişimlerimiz ile birçok eğitmen ve kurumlara Türkiye’deki bu açığı tamamlamada destek olmaya devam ettik ve edeceğiz.

Eğitim Ücreti

Torrance Sözel Eğitim: 2350₺

Torrance Şekilsel Eğitim Ücreti: 2850₺

Türkiye Üstün Zekalılar Yüksel Eğitim ve Gelişme Vakfı İktisadi İşletmesi

Türkiye Finans Hasanpaşa Şubesi

TR 19 0020 6003 4803 9226 3800 01

Ön Kayıt Formu için Tıklayın

Hakkında ustun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*