Amaçlarımız

AMAÇLARIMIZ: 

Türkiye’mizin parlak geleceğini garanti altına alabilmek için en büyük zenginlik kaynağımız olan Üstün Potansiyelli / Zekalı ve Yetenekli çocuklarımızın her alanda eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaç doğrultusunda da;

 • Velilerin ve halkımızın alan ile ilgili bilgilendirilmesini sağlayacak eğitim ve seminerler düzenlemek,
 • Akademik çalışmalar yapmak ve bu alanda akademisyenlerimizin uluslararası bilirkişi düzeyine yükselmesini sağlamak,
 • Öğrencilerimiz için; örgün ya da zenginleştirme; eğitim programları düzenleyerek, onların lider, çevre ve insanlığa duyarlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak,
 • Eğitmenlerimizin, en çağdaş yöntemler ile eğitilmesini sağlayarak, bu alanda eğitmen kaynaklarının oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Bakanlık, Tübitak, AB vb. kanallar yardımı ile projeler yaparak ulusal bazda, alan konusunda standartları oluşturmakta yardımcı olmak,
 • Eğitim müfredatları hazırlanmasında destek olmak,
 • Kariyer Merkezleri yardımı ile öğrencilerimizin kariyer planlamalarına destek sağlamak, Yeni ölçüm araçları ile kaynak ve materyalleri yaygınlaştırmak,
 • Ailelerin ve Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda rehberlik hizmeti sağlamak,
 • Tüm alanlar için sürekli gelişmeyi ve kalite standartlarını garanti altına alabilecek altyapı sistemlerini oluşturmaktır.

OUR AIMS: 

It is to meet the education needs of the Gifted Kids, that are our biggest wealth, on every aspect in order to guarantee our beautiful country’s bright future and to accomplish that;

 • To arranging seminars that will inform our parents and the public about the area,
 • To exercise akademic studies and to ensure our related academicians to reach international expert level,
 • For our students; to arrange formal or improved education programmes that can make them bring up as leaders who are sensitive to environment and humanity and ardent supporter of Atatürk’s principles and reforms,
 • To ensure our teachers to be educated with the modern methods, to contribute to the teaching resources on this area,
 • To help forming standarts about related area by making projects with the help of Ministry, Tübitak, EU etc.
 • To support arranging teaching curriculums,
 • To support our students career plans with the help of Career Centers,
 • To generalize sources and materials with new measurement tools,
 • To provide consulting service about the subjects families and students need,
 • To form substructure systems which can guarantee quality standards and constant development for all the areas.