Biz Kimiz?

Türkiye’mizin parlak geleceğini garanti altına alabilmek için en büyük zenginlik kaynağımız olan Üstün Potansiyelli / Zekalı ve Yetenekli çocuklarımızın her alanda eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaç doğrultusunda da; Akademik çalışmalar yapmak ve bu alanda akademisyenlerimizin uluslararası bilirkişi düzeyine yükselmesini sağlamak, öğrencilerimiz için; örgün ya da zenginleştirme; eğitim programları düzenleyerek, onların lider, çevreye ve insanlığa duyarlı, Atatürk ilkelerine ve inkılaplarına bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak… Eğitmenlerimizin, en çağdaş yöntemler ile eğitilmesini sağlayarak bu alanda eğitmen kaynaklarının oluşmasına katkıda bulunmak, bakanlık, Tübitak, AB vb. kanallar yardımı ile projeler yaparak ulusal bazda, alan konusunda
standartları oluşturmak. Kariyer Merkezleri yardımı ile öğrencilerimizin kariyer planlamalarına destek sağlamak, yeni ölçüm araçları ile kaynakları ve materyalleri yaygınlaştırmak. Ailelerin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları
konularda rehberlik hizmeti sağlamak,ihtiyaç duyulan konular ile ilgili bilinçlendirmek üzere koferanslar ve eğitimler düzenlemek, Tüm alanlar için sürekli gelişmeyi ve kalite standartlarını garanti altına alabilecek altyapı
sistemlerini oluşturmaktır.