Son Haberler
Anasayfa / Eğitim Anlayışımız

Eğitim Anlayışımız

Genel örgün eğitim sisteminin, öğrencilerin bireysel farklılıklarını yeterince gözetmemesinden dolayı pek çok yetenek kaybolmaktadır. Bu doğrultuda üstün zekalı çocukların özelliklerinin ve bu özelliklerin gerektirdiği eğitsel ihtiyaçların farkında olmak vicdani ve toplumsal bir sorumluluktur.

Mozaik Eğitim Kurumları olarak bizler “bireylerin potansiyellerini tamamen gerçekleştirmeleri için özelliklerine uygun eğitim almalıdır.” düşüncesini hayata geçirmek üzere yola çıktık.

Eğitim anlayışımızın temelinde toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek esneklikte, yaratıcı, eleştirel, düşünen, araştıran, sorgulayan, üretken, yüksek motivasyonlu, bireyler yetiştirebilmek yatar. Bu doğrultuda eğitim programlarını farklılaştırarak ve zenginleştirerek yeni bir öğretim modeli uygulamaktayız

Üstün zekalı çocuklar ancak kendi arkadaşlık beklentileriyle, zeka düzeyleriyle ve duygusal olgunluklarıyla paralel özellikler gösteren bireylerle arkadaşlık etme fırsatı bulduklarında mutlu olabilirler. Eğitim anlayışımızın en önemli noktalarından biri de akademik açıdan üst düzey olduğu kadar mutlu bireyler yetiştirmektir.

Üstün zekalı çocuklar nasıl belirleniyor?

Çocukların gelişimi açısından en önemli dönem 3-6 yaş arasıdır. Bu nedenle üstün zekalı çocukların bu dönemde tanılanması ve buna uygun bir sistem ile eğitimlerine başlamaları son derece önemlidir. Çocuklara 3 yaşından itibaren tüm dünyada kullanılan ve Türkiye’de de standardizasyonu yapılmış olan Stanford BinetWisc-R ve Wisc-IV zeka testleri uygulanmaktadır. Mozaik Eğitim Kurumları’na sadece, ÜST-ZEM veya bağımsız farklı bir kuruluş tarafından bu testler aracılığı ile üstün zekalı tanısı konulan öğrenciler kabul edilmektedir.

Mozaik Eğitim Kurumları olarak eğitim anlayışımızı şöyle özetleyebiliriz:

 • Geniş kapsamlı ve temalara dayandırılmış içerikler üretiyoruz.
 • Farklı disiplinlerin bütünleşmesine imkan veriyoruz
 • Öğrencilerimizin ilgi alanlarını dikkate alıyoruz
 • Bağımsız çalışma becerileri geliştirmeyi hedefliyoruz
 • Açık uçlu sorularla yaratıcı düşünmeye olanak sağlıyoruz
 • Düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık veriyoruz
 • Öğrenme aracı olarak güncel ve eğitsel malzemeleri aynı anda kullanıyoruz.

Mozaik Eğitim Kurumları’nda öğrencilerimizin;

 • Özgün, yaratıcı, esnek ve ayrıntılı fikirler üretebilen
 • Toplumların değer sistemlerini anlayabilen ama aynı zamanda kendine ait bir değerler sistemi oluşturabilen
 • Çok yönlü düşünebilen
 • Etik değerlere sahip ve hoşgörülü
 • Projelere ve toplumsal etkinliklere karşı olumlu bir tutumu olan
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda maksimum potansiyellerine kavuşmuş
 • Dünyanın ve insanlığın temel sorunlarına karşı duyarlı ve çözüm üretebilen
 • Dil ve iletişim becerilerini etkin şekilde kullanabilen
 • Yenilikçi ve aydın
 • Sorunlar karşısında farklı düşünme stratejileri geliştirebilen bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.