Son Haberler
Anasayfa / İlkokulda Hayat

İlkokulda Hayat

Türkiye’nin Üstün potansiyelli öğrenciler ile çalışan ilk ve tek homojen okulu olan TÜZYEV Mozaik İlkokulu 2013 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Tamamı alanında uzman eğitim kadrosu farklılaştırılmış özel müfredatı ile hızlandırma, zenginleştirme ve derinleştirme uygulamaları yapılmaktadır.Beceri alanlarında seviyelere ayrılan
öğrenciler bireysel özellikleri doğrultusunda var olan potansiyellerini en üst düzeyde performansa çevirmeleri adına teşvik edilmektedir. Astronomi, Liderlik ve Felsefe, Robotik ve Kodlama, Genetik ve Biyokimya vb. spesifik alanlarda
eğitim alan Mozaik öğrencileri, geride bıraktığımız 3 yıl içerisinde katıldıkları her ortam ve projede akranları arasında fark yaratmışlardır.

İLKOKULUMUZU FARKLI KILAN ÖZELLİKLER

Mozaik İlkokulunda derslerimiz farklılaştırılmış eğitim müfredatı uygulayabilecek yetenekte ve yeterlilikte öğretmenlerce verilir. Sınıf öğretmenlerimiz çift ana dallıdır.(Özel Eğitim + Sınıf Öğretmeni) Sınıf öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz gün boyunca, her derste ve tenefüstte birliktedirler. Bunun yanında anasınıfımızda da olduğu gibi branş derslerini de alan öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. Kendi okulumuza özgü farklılaştırılmış ve
derin öğrenmeye hizmet eden müfredatımız uygulanır. Sınıf mevcutlarımız 10 ile 15 öğrenci arasında sınırlıdır.
Öğrencinin hızına göre ilerlemesi gereken derslerde (İngilizce –matematik vb.)seviye grupları yapılarak öğrencinin hak ettiği eğitimi alması sağlanır. Öğrencilerimiz müfredat derslerimizden sonra; küçükler sınıf öğretmeni ile büyükler mentör öğretmenleri ile günlük pekiştirici çalışmalarını ve araştırma görevlerini yaparlar. Son bir saatlik zaman diliminde de çalışmalarına seçmeli kulüpler olarak atölyelerde devam ederler.Atölye çalışmalarımıza BİLİM –SANAT ve SPOR ana başlıklarıyla ihtiyaca göre alt dallara ayrılarak proje tabanlı çalışılmalarını gerçekleştirmektedirler