Son Haberler
Anasayfa / arşiv / Tüzyev Kursları Başlıyor!

Tüzyev Kursları Başlıyor!

Tüzyev kurslarımızı incelemek için lütfen tıklayınız:  tüzyev kursları

OKÇULUK

• Okçuluk beden terbiyesi veren bir spordur. Okçuluk sporunu yapan her insan kendi vücuduna hakim olmayı ve nasıl kullanması gerektiğini iyi öğrenir.
• Okçuluk sporu her yaşta insan tarafından rahatlıkla yapılabilir. Stresle baş etmemize yardımcı olur ve eğlencelidir.
• Adaptasyon ve motivasyonu güçlendirir. Dikkatli ve duyarlı olmayı sağlar.
• Zorlukları yenmeyi öğretir.
• Kişiye her zaman kendisini geliştirmeyi öğretir.
• Amaçlı, planlı, düzenli ve bilimsel çalışmayı öğretir.
• Sürekli mücadeleyi, pes etmemeyi ve hiç yılmama yetisini kişiye kazandırır.
• Başarmak için ilk önce kendimizi aşmak gerektiğini öğretir. En iyi okçu
kendisini yenendir.

9 yaş ve üzeri öğrencileri bu sporla tanıştırmak için (hafta içi iki gün 16:00 // 17:30 saatleri arası pazar günleri de 14:00 // 15:30 saatleri arası )çalışmaya başlayacağız. Derslerde malzeme tanıtımı , güvenlik kurallarını ve teknik konuları öğretiyoruz. Daha sonra yayla çalışmalara geçiyoruz. Bazı derslerde eğlenceli bir hale getirmek için değişik hedefler kullanarak yarışmalar yapıyoruz. Vee… yarışma. Öğrendiklerinizi sahada ilçe ve il müsabakalarına katılarak değerlendirme şansınız oluyor. Başka okularda ki sporcuları tanıyıp onlarla yarışabiliyorsunuz. Tabii ki iyi antreman yaptıysanız ve tekniği iyi uyguluyorsanız ÖDÜL alabilirsiniz. Okçuluk nasıl yapılır merak ediyorsanız aşağıdaki linklerden yarışma görüntülerini seyredebilirsiniz.

Ücret bilgisi için Nüket Yolaç ile görüşebilirsiniz.
0542 414 24 54 // ivkokculuk@gmail.com

https://www.facebook.com/TurkiyeOkculukFederasyonu/

https://worldarchery.smugmug.com/WCups/SEASON-2017/WC2-ANTALYA

MÜZİK KURSU:

Mozaik Eğitim Kurumları olarak, müzik kursumuzu hayata geçirmekteki öncelikli amacımız, müziğin insan ruhuna ve ve zekasına katkıda bulunmasına imkan sağlamak ve yeni yetişen çocuklarımızın hayatlarını daha kaliteli hale getirmektir. Her bireyin zeka potansiyeli ayrı olduğuna göre, eğitim sisteminde de kişiye özel farklılıkları göz önünde  bulundurmak, onlara bu yönde programlar sunmak, ilgi ve yeteneklerini doğru yönetebilmek biz eğitimcilerin birinci görevidir. Müzik kursumuz içindeki enstrümanları çalmaya başlayacak olan bireyin kazanması gereken davranışlar, vücudun alması gereken doğru pozisyon, klavye, anahtar bilgisi, çalışılan eserin ölçü sayısı, metronom hızı, eserin bestecisi ve bestecinin ait olduğu döneme ilişkin bilgiler ve solfej gibi temel teknik ve teori dersleri de seçtiği  branşın ders saati içinde işlenecektir.

 

*Müzik Kursu aylık ücretimiz: 450TL

PİYANO :

Piyano eğitim programımıza 4 yaşından itibaren her yaş ve sevi-yede öğrenciler katılabil-mektedir. Piyano dersleri-miz birebir özel ders olarak, haftada 1 saat yapılmaktadır. Ders saatleri isteğe bağlı olarak arttırılabilir .  Piyano, batı müziğindeki tampere sisteminin anlaşılması hususundaki en iyi enstrümandır.Piyano öğretiminde izlenecek yeni yöntem ve yaklaşımlar, öğretme ve öğrenme yöntemlerinin çeşitliliği, bireyin alacağı eğitime ilgi göstermesini sağlayacak, öğrenme düzeyini arttıracaktr. Piyano derslerimizde dünyaca kabul gören piyano metodları kullanılmakla birlikte, öğrencinin talebi doğrultusunda  müfredat dışı eserlere de yer verilmektedir.

KEMAN :

Keman eğitim programımıza 5 yaşından  itibaren her yaş ve seviyede öğrenci katılabilmektedir Keman çalma, öğrencinin belli amaçlar doğrultusunda ve belli tekniklerle çalgıdan ses üretme işidir. Keman çalan bir öğrencinin fiziki durumu, müzikal yeteneği ve yeterli teknik bilgilerle donanması gereklidir . Her enstrümanda olduğu gibi keman öğretiminin de doğru adımlarla ve sağlıklı ilerleyebilmesi için koyulan hedefler ve ilkeler çok önemlidir . Belirlenen hedefler hem karşılaşılabilecek her özel duruma uygulanabilecek şekilde esnek , hem de bütün bu durumları kapsayabilecek genişlikte tasarlanmış genel hedefler olmalıdır. Keman eğitiminde kullanılan belli yöntemler olduğu gibi, öğretmen bunların bileşiminden oluşan ve dersin bireysel olma özelliğinden kaynaklanan, öğrenci merkezli karma yöntemler de kullanılabilir. Keman derslerimiz de haftada 1 saat birebir özel ders şeklinde olup, ders saatleri isteğe bağlı olarak arttırılabilir.

GİTAR :

Klasik gitar, gerek çok sesliliği, gerek ritmik özellikleri,gerekse bu özelliklerin birlikte yapılabilirliğinin kolaylığı yön-leriyle küçük bir piyano özelliği taşır. Klasik gitar akustik bir estrümandır. Gitar öğretiminde de izlenecek yeni yöntem ve yaklaşımlar, öğretme ve öğrenme yöntemlerinin çeşitliliği, bireyin alacağı eğitime ilgi göstermesini sağlayacak, öğrenme düzeyini arttıracaktır. Gitar dersinin kapsamı içerisinde, gitar teknikleri ve repertuvar çalışmalarının yanı sıra, armoni, kulak eğitimi, ve nota okuma gibi temel müzisyenliğe dair birçok unsur da işlenmektedir. Ezbere değil, işitsel ve analitik perspektifte ilerleyen ders içerikleri sayesinde, her yaştan birey çok kısa sürede ciddi bir beceri ve entelektüel gelişim sağlayabilirler. Gitar derslerimiz için de önerilen süre haftada 1 saattir . Bu süre isteğe bağlı olarak arttırılabilir. Bu programa da 5 yaşından itibaren öğrencilerimiz katılım gösterebilirler.

YAN FLÜT :

Yan flüt eğitim programımıza 8 yaşından itibaren her öğrenci katılım sağlaya-bilir. Bu enstrüman, günümüzde orkestraların vazgeçilmezi olmuş, klasik müzik başta olmak üzere bir çok farklı müziğin içinde önemli yer edinmiş üflemeli bir  çalgıdır. Üfleme tekniklerinin ön planda olduğu bu enstrümana başlarken, ilk olarak tutuş ve üfleme teknikleri üzerine çalışmalar yapılır. Enstrüman eğitimi bireylerin sabırla, iradeyle yol alacakları ve analitik düşünme-lerine daha çok olanak sağlayan komplike bir eğitimdir. Yan flüt eğitiminde de kullanılan belli yöntemler olduğu gibi , öğretmen kendi birikiminden yararlanmanın dışında, öğrencisinin algısı ve dersin bireysel olmasından kaynaklı öğrenci merkezli karma yöntemler de kullanılabilir. Yan flüt derslerimiz de haftada 1 saat birebir özel ders şeklindedir. Bu süre isteğe bağlı olarak artırılabilir.

BATERİ :

Bateri eğitim programımıza 7 yaşından itibaren her yaş ve sevi-yede öğrencilerimiz katılım sağlayabilirler. Bateri derslerimiz de haftada 1 saat bire bir özel ders şeklinde yapılmaktadır. Ders saati isteğe bağlı olarak uzatılabilmektedir.  Ders içeriğinde, doğru el ve ayak teknikleri çalışmaları, stick kontrol çalışmaları, el ve ayak kombinasyonları, stil ve tarzlar üzerine ( rock, pop, funk, jazz, blues..) çalışmalar , play along ( eski ve yeni şarkılar üzerine nota ile çalma ) repertuvar çalışmaları yapılmaktadır. Bateri eğitiminde de kullanılan belli yöntemler olduğu gibi, öğretmen bunların bileşiminden oluşan ve dersin bireysel olma özelliğinden kaynaklanan, öğrenci merkezli karma yöntemlere başvurabilir.

YARATICI DRAMA VE TİYATRO:

Yaratıcı drama eğitim programımıza 5 yaşından itibaren ve tiyatro eğitim programımıza da 8 yaşından itibaren öğrenci katılabilmektedir. Eğitim programımız grup şeklinde ve haftada 2 saattir.Yaratıcı drama bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri, bir yaşantıyı veya bir olayı doğaçlama rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek yeniden yorumlamaya yönelik etkinlikler sürecidir.  Yaratıcı drama bireyin eleştirel düşünme yeteneği kazanmasına yardımcı olur. Birlikte çalışma alışkanlığı edinme, sosyal gelişimini sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme, soyut kavramları yada yaşantılarını somutlaştırma ve imgeleme gücünü duygularını ve düşüncelerini geliştirme gibi kazanımları vardır.
Yaratıcı drama ve tiyatro arasında işbirliği vardır. Yaratıcı drama planlanmış bir etkinlik olmasına rağmen sonuç ve değerlendirme aşaması etkinliğe katılan bireylerin kişisel özellik ve potansiyellerine bağlı olarak farklılık gösterir ve etkinlik süreci katılımcı öğrenciler için bir etkileşim sürecidir. Tiyatoda ise oyun yazılı bir metindir ve metinde istenilene uyulur. Tiyatroda sunum yani gösteri önemlidir.
Yaratıcı drama ve tiyatro kulübümüzde birbiriyle ilintili bir eğitim amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çocuklarımıza konuşma, dinleme, okuma yazma kazandırmak, hayal gücünü geliştirmek, bağımsız düşünebilmeyi, bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelmesini ve en önemlisi öğrencilerin kendini tanımasını sağlamak, bu kulübün başlıca hedefleridir.

*Cumartesi günleri kursumuz gerçekleşecektir. Aylık ücreti: 450TL

MODA TASARIM KURSU :

Geleceğin Moda Tasarımcısı olma fikri size ilham veriyor mu? Moda Tasarım Bölümünde öğrencilerimiz yetenek ve yaratıcı düşüncelerini geliştirecek, kültürel ve sanatsal kavramları da pekiştirecektir.
Öğrencilerimizin hayallerini ve düşüncelerini hayata geçirmeleri, çağdaş, endüstriye yönelik sanatçı, tasarımcı aday olmaları ve birtakım temel teknikleri öğrendiklerinde hayal güçleri ile o beceriyi birleştirip yeni tasarımlar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Öncelikle;
Çizim Teknikleri
Silüet Oluşturma
Renk Uyumları
Yaratıcılıklarını Silüet üzerinde Giydirme
Dikiş Teknikleri
Drapaj, El de Çalışmalar
Provalar
Houte Couture
Dikim Çalışmaları

Moda Tasarım Kursu aylık ücreti:450TL

 

FOTOĞRAFÇILIK KURSU:

Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları donanımlı yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak İçin her türlü fedakârlığı çekinmeden yapıyoruz. Elbette bunları yaparken, onların kendisi ve çevresi ile barıştık, sosyalleşme imkânı bulan, mutlu bir çocukluk geçirmesi de çok önemli. Bu yüzden onların sadece eğitim hayatındaki performansını değil, sosyal hayatı, yetenek ve ilgi alanlarındaki faaliyetlerini teşvik etmek için de imkânlar sunuyoruz. Bu amaca yönelik harika bir atölye çalışmasını 11 yaş ve üzeri tüm öğrencilere oluşturduk. Katılımlarınızı bekliyoruz.

NEDEN FOTOĞRAF ATÖLYESİ?

Fotoğraf sanatını/bilimini diğer sosyal etkinliklerden ayıran çok önemli bazı farklılıklar bulunmaktadır: Bunlardan en önemlisi, kişinin edindiği becerileri, kendi kendine geliştirme imkânı bulması ve bir ömür boyu pratik faydalarını görebilmesidir. Sıkılınca bırakacağı bir enstrüman veya kısa sürede unutup gideceği bir beceri değildir. Farklı sebepler ve zamanlarda tekrar ilgi gösterebileceği en azından ihtiyacı olduğunda becerisini ve bilgisini kullanabileceği bir aktivitedir.

Bunlara ilaveten;

  • Çok iyi bir sosyalleşme aracıdır. Her yaş, cinsiyet ve kültürdeki insanı bir araya getirebilir.

 

  • Ebeveynlerin çocukları ile ortak yapabilecekleri nadir aktivitelerden biridir.

 

  • Daha sakin daha sabırlı olmayı öğrenirler. Dikkat ve konsantrasyon becerilerini arttırır. Başarmak ve üretmenin gururunu yaşar, kendi öz disiplinini inşa ederler.

 

  • Aynı durumda farklı açılardan bakabilmeyi öğrenirler.

 

  • Çok genç yaşlarda bakmak ile görmek arasındaki farkı öğrenirler. Renkleri, biçimleri ve şekilleri bir anlam içinde düşündürmeyi öğrenir. Soyut düşünme becerisi edinirler.

 

  • Çocuklarımızın kapalı alanlar yerine açık havada, tarihi ve turistik yerlerde ve doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlar. Fotoğraf çekmek çoğu durumda fiziki bir aktivite olarak da görülür.

 

  • Özellikle çocuklarının bilgisayar oyunlarına düşkünlükleri ve çok zaman ayırmaları konusunda sorun yaşayan aileler için çok iyi bir alternatif aktivitedir.

 

  • Çektiği fotoğrafları / videoları anında paylaşabildiği sosyal bir gruba dahil olarak arkadaşlık ilişkilerini geliştirir. Kendi ilgi ve bilgi alanında arkadaş grubu edinir.

 

Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri onları nereye yönlendirir bilemeyiz. Ancak çoğu iş adamı, bilim adamı ve sanatçının çok erken yaşlarda fotoğrafa olan ilgilerini de göz ardı edemeyiz.

 

Sizi, her anından keyif alacakları ve her öğrendiklerini gerçek yaşamda uygulayabilecekleri Fotoğraf Atölyesine katılmaları konusunda, çocuklarımızı, teşvik etmeye davet ediyoruz.

Fotoğrafçılık kursu aylık ücreti:450TL

TENİS KURSU:

Tenisin faydalarını fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden olmak üzere üç ana grupta toplayabiliriz. Tenisin size sağlayacağı en önemli fiziksel faydalar; vücudun genel yağ yakımına yardımcı olması, bireye çeviklik, denge, esneklik ve hız kazandırması, vücut koordinasyonunu arttırması şeklinde özetlenebilir. Bu fiziksel faydaların yanı sıra tenis; rakibe, kısmen rüzgara ve güneşe karşı verilen bir mücadele olduğundan, psikolojik anlamda bireye önemli katkılar sağlar. Bu faydalar, tenisin bireye sürekli mücadele etmeyi öğretmesi, sorumluluk anlayışı kazandırması ve bireyin disiplin kavramını geliştirmesi, sporda plan yapmayı ve strateji geliştirmeyi öğretmesi şeklinde özetlenebilir.

Öğrencilerimizi Tenis sporu ile tanıştırmak için kursumuz Pazartesi günleri 16:00 // 17:00 saatleri arası olacaktır.

Tenis kursu aylık ücreti:450TL

PİLATES KURSU:

Pilates, Joseph Pilates tarafından kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz sistemidir. Joseph Pilates, pilates egzersizlerini oluştururken bebek ve çocuk hareketlerinden de esinlenmiştir. Pilatesi 7’den 70’e herkes yapabilir. Çocuklar çoğunlukla vücutlarının farkındalığı içinde değillerdir. Pilates ile çocukların vücut farkındalığını arttırarak, düzgün ve daha sağlıklı kas gelişimleri sağlanabilmektedir. Duruş bozukluklarını gidererek, çocukların daha dik duruş sahibi olmalarını sağlar ve ileride meydana gelebilecek omurga problemlerinin önüne geçmiş olur. Çocukların duruş bozukluklarının önüne geçilmesi ve ince kaslarının sağlıklı gelişimi için pilates oldukça önemli bir egzersiz programıdır.

Öğrencilerimizi Pilates sporu ile tanıştırmak için kursumuz Çarşamba günleri 16:00 // 16:45 saatleri arası olacaktır.

Pilates kursu aylık ücreti:450TL

 

TÜRK EL SANATLARI KURSU :

Binlerce yıllık tarihimizden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla kendi öz değerlerini okulumuzda sanatla birleştiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle geleneksel Türk el sanatları kursumuz başlıyor.

Çini, Ebru, ,Seramik, Heykel, Mozaik

Öğrencilerimizi Türk El Sanatları ile tanıştırmak için kursumuz Cuma günleri 15:00 // 16:30 Cumartesi günleri 14:00 // 15:30 saatleri arası olacaktır.

Türk El Sanatları kursu aylık ücreti:450TL

 

 

Hakkında ustun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*