Vizyonumuz

Gelişen teknoloji ve değişen toplumsal koşullar ile birlikte üstün potansiyel kavramı ve bu yönde verilen eğitimler ülkemizde çoktan beri var olan bir ihtiyaç alanının tam merkezine oturmuş durumdadır.Eğitimde kalite arayışı olarak adlandırılabilecek olan bu akım birçok ailenin çocuklarını okula verirken göz önünde bulundurdukları birincil
koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜZYEV olarak misyonumuz çocuklarımızın var olan potansiyellerini geliştirmenin, yeteneklerini doğru yöne kanalize etmenin ve en önemlisi mutlu bireyler yetiştirmenin gururunu yaşamaktır.

Our Vision

With the developing technology and the changing social conditions, the concept of high potential and the trainings given in this direction are in the center of a long-standing need area in our country. This trend, which can be referred to as a quality search in education, comes out as the primary condition that many families consider when giving their children over to the school. As TÜZYEV our mission is to be proud to develop our children’s existing potentials, to channel their gifts in the right direction and most importantly to bring up jubilant individuals.