Son Haberler
Anasayfa / Haberler / WISC- IV Zekâ Testi

WISC- IV Zekâ Testi

Bu test Cattel- Horn- Carrol (C-H-C) kuramına dayandırılarak geliştirilmiştir ve 2013
yılında Türk Psikologlar Derneği liderliğinde Türkçeye uyarlanmış, norm, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır.

C-H-C kuramına göre, zekâ akıcı ya da doğuştan getirilen beceriler ile kristalize (öğrenmeden

ve deneyimlerden etkilenen) becerilerden oluşmaktadır. Ayrıca kuram, insanın bilişsel becerilerini üç hiyerarşik katmanla açıklamaktadır: 1) dar beceriler,2) geniş beceriler ve 3) genel zekâ ya da G. geniş beceri katmanı birçok beceriyi içermekte, 70 tane de dar beceri bulunmaktadır. C-H-C kuramındaki bilişsel beceriler, anlama-bilgi, akıcı mantık yürütme, görsel uzamsal düşünme, uzun süreli bellekten geri çağırma, işitsel işlemleme, işlemleme hızı ve kısa süreli çalışma belleği becerileridir.

WISC-IV testi 6-16;11 aralığındaki çocukları zihinsel açıdan değerlendirerek yaşıtları ile kıyaslama ve her çocuğun sahip olduğu becerileri de kendi içinde değerlendirerek yaşıtlarına göre ya da kendi içinde “kuvvetli” ve “zayıf” becerileri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Wisc-IV testinde 4 adet alt boyut ve her birinin içinde de 3 ya da 4 alt boyut bulunmaktadır. Bu alt boyutlar sırasıyla sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme hızıdır (Weiss, Prifitera ve Saklofske, 2005). Sözel kavrama, sözel olarak sorulan soruları yine sözel olarak cevaplama becerilerinin ne kadar iyi olduğunu ortaya koymaktadır. Sözel bilgiyi anlama, düşünme, sözcükler aracılığıyla muhakeme yapma ve düşüncelerini sözel olarak ifade etme becerileri değerlendirilmektedir.

Algısal akıl yürütme, şekiller ve resimler hakkında düşünme, kelimeleri kullanmadan problem çözme gibi becerileri değerlendirmektedir. Bu beceriler sözel olmayan problemleri çözmeyi, göz-el koordinasyonu kullanmayı, görsel malzeme üzerinde hızlı ve doğru bir şekilde çalışmayı gerektirir. Çalışma belleği, bireyin bir görevi tamamlamak için öğrendiği ve hafızasından çağırdığı bilgileri eş zamanlı kullanma becerilerinde ne kadar iyi olduğunu ortaya koymaktadır. Dikkat, konsantrasyon ve zihinsel muhakemeyi değerlendirir. Başarı ve
öğrenme ile yakından ilgilidir. İşlemleme hızı, sembolleri hızlıca tarama ve bunlarla ilgili yargılarda bulunma konusunda ne kadar iyi olunduğunu ortaya koymaktadır. Akıldan problem çözme, dikkat, el-göz koordinasyonunu değerlendirir. Okuma ve genel olarak hızlı düşünme gelişimiyle ilgilidir.

Doç. Dr. Marilena Z. LEANA-TAŞCILAR

Hakkında ustun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*